Home
Rezervatia geologica
Biserica
Manastirea
Scoala
Muntii
Caminul Cultural
Muzeul

 

 

Link-uri utile:

Sibiu
Muntii Fagaras
Mers trenuri
Harta
 

 

 

 

 

 

 

O şcoală nouă pentru copiii din comuna

Turnu Roşu !

 

Proiectul „Reparaţii şcoală şi amenajare centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII “Matei Basarab” comuna Turnu Roşu, jud. Sibiu”

August 2010 - Octombrie 2011

 

 

 

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şcolii cu clasele I-VIII "Matei Basarab" din comuna Turnu Roşu prin repararea şi dotarea acesteia cu o centrală termică modernă pentru normalizarea şi asigurarea condiţiilor desfăşurării unui proces de învăţământ la standarde europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

·          Reabilitarea exterioară şi interioară a clădirii şcolii cu clasele I-VIII ,,Matei Basarab, prin lucrări de reparaţii la construcţiile existente pentru respectarea standardelor uniunii europene şi asigurarea de şanse egale între mediul rural şi urban.

·         Îmbunătăţirea confortului termic în sălile de clasă prin crearea unui sistem modern, propriu de încălzire, economic şi eficient.

·         Îmbunătăţirea siguranţei şi protecţiei elevilor şi profesorilor prin realizarea unei împrejmuiri a construcţiilor şcolii.

·         Se vor îmbunătăţi rezultatele la învăţătură prin acest proiect deoarece şcoala va dispune de laboratoare şi săli de clasă dotate conform standardelor europene.

·         Creşterea eficienţei energetice a şcolii cu 30% şi diminuarea pe viitor a resurselor financiare alocate cu această destinaţie.

·         Crearea de şanse egale de educaţie prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces la educaţie a copiilor comunei şi oferirea unor condiţii de lucru decente pentru cadrele didactice.

·         Dotarea cu mobilier modern a 6 săli de clasă, 2 laboratoare şi a cancelariei.

·         Scăderea ratei abandonului şcolar în rândul elevilor proveniţi din familii defavorizate cu 13%.

Asigurarea unei dezvoltări fizice şi psihice armonioase a elevilor şcolii prin amenajarea terenului de oină în curtea şcolii.

Pentru mai multe detalii despre fondurile

europene vizitati www.fonduri-ue.ro

hor_gri.jpg

 

"Acest proiect a fost realizarea

unei dorinţe mai vechi, ca aceşti

copii frumoşi din Turnu Roşu

să aibă o şcoală la fel de frumoasă!"

 

Stelian Istrate

primarul comunei Turnu Roşu

 

Galerie foto

 

www.inforegio.ro

 

CE AM REALIZAT

Începând cu toamna anului 2011 elevii si profesorii claselor I-VIII de pe raza comunei Turnu Rosu au putut intra în curtea unei scoli renovate si dotate cu echipamente moderne. Pe lânga renovarile care au avut loc, în fiecare sală de clasă, două lucruri extrem de necesare au fost realizate: reabilitarea terenului de oina si realizarea încălzirii centrale. Proiectul „Reparaţii şcoală şi amenajare centrală termică la Şcoala cu clasele I-VIII “Matei Basarab” depus de catre Consiliul Local din comuna Turnu Rosu a avut o valoare de 2,8 milioane lei, pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii scolii. Asigurându-se de o implementare corectă şi prin proceduri de achiziţie transparente, Primăria Turnu Roşu a reuşit să implementeze acest proiect cu economii, cheltuind o sumă de aproximativ 2 milioane de lei.

Nevoia unei investiţii în Şcoala din Turnu Roşu a plecat de la lipsa unui gard de împrejmuire a scolii, deteriorarea marcată a clădirii la exterior, pardoseală si scări tocite, uşi vechi de peste 50 ani, săli de clasă puţine, lumina insuficientă în clase şi alimentare cu apa, curent si caldura de la un centru învecinat.  La aceasta şcoală învaţă în jur de 250 elevi si mai sunt circa 20 de oameni, profesori si personal auxiliar, care munceau  în condiţii indecente. Începând din toamna anului 2011, aceşti copii vor putea studia în săli de clase dotate la standarde europene, calduroase şi luminoase, într-o şcoală  curată, împrejmuită şi reabilitată, adică în siguranţă!

 

 

 

 

 

 

 

Home | Rezervatia geologica | Biserica | Manastirea | Scoala | Muntii | Caminul Cultural | Muzeul

                                                

                                                 Realizare - grafica - foto - Dan Hodorogea - www.hasu.ro